Autor

Modrak Małgorzata

""

Małgorzata Modrak jest absolwentką: Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; Edukacji zdrowotnej i geragogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Edukacji dorosłych i gerontologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gerontolog i promotor zdrowia, prowadzi warsztaty z zakresu promocji zdrowia i aktywizacji psychoruchowej (przede wszystkim wśród osób dorosłych) oraz treningi pamięci dla pacjentów otępiennych. Prowadzi Centrum Edukacji i Wspomagania Osób Starszych, naucza opiekunów osób starszych oraz pracuje w hospicjum. Wydane pozycje: Współautorka artykułu w roczniku Nauki o Edukacji, red. G. Szablewska, M. Cichosz, Bydgoszcz 2011. Autorka książki popularnonaukowej Trzeci poziom dojrzałości. Szczęśliwe życie po sześćdziesiątce, Gliwice 2013.