Autor

Łasak-Ponikło Paulina

""

Paulina Łasak-Ponikło – psycholog, seksuolog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Na co dzień prowadzi własną praktykę psychologiczną. Interesuje się seksuologią sądową, w tym zakresie współpracuje z Pracownią Ekspertyz Sądowych Instytutu Seksuologii i Psychoterapii w Krakowie.

Książki autora