Autor

Kasicki Artur

""

Artur Kasicki, komendant III Komisariatu Policji w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończył Administrację Publiczną na Uniwersytecie Pedagogicznym, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz studiów podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Został odznaczony w trakcie służby Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”. Od 2012 r. jest wykładowcą w Szkole Policji w Katowicach (nauczyciel stowarzyszony).

Książki autora

Nie znaleziono produktów, których szukasz.