Autor

Jopek Adam

""

Adam Jopek – absolwent Wydziału Wojsk Zmechanizowanych Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wojskowego Instytutu Historycznego Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, Wyższego Kursu Obronnego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie oraz Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zakresie tożsamości społeczno-kulturowej narodów Środkowego i Bliskiego Wschodu. Były żołnierz Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA, obecnie funkcjonariusz Straży Granicznej. Pełnił służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego na kierunku polsko-słowackim oraz polsko-białoruskim. Brał udział w misji Agencji FRONTEX na granicy słowacko-ukraińskiej i projektach FRONTEX na granicy litewsko- białoruskiej. Aktualnie w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu, Pełnomocnik Graniczny odcinka czeskiego i słowackiego. Justyna Kotowska – psycholog, asystent w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, doktorantka w Zakładzie Psychologii Lekarskiej UJ Collegium Medicum.

Książki autora