Autor

Jędrzejczak Robert

""

Robert Jędrzejczak – magister geografii, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego o specjalizacji geografia społeczno-ekonomiczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizach przestrzennych i tworzeniu map dla projektów z sektora transportu, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wykonuje m.in. analizy dwui trójwymiarowe, analizy połączeń sieciowych i analizy statystyczne wraz z szeroko pojętą wizualizacją w wersji elektronicznej lub drukowanej. Członek zespołów analitycznych w wielu projektach badawczych, autor analiz przestrzennych w projektach koncepcyjnych dla systemów ITS dla m.st. Warszawy oraz ogólnopolskiego systemu KSZR dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy tych projektach współpracował m.in. z prof. Wojciechem Suchorzewskim, prof. Piotrem Olszewskim i dr. Markiem Litwinem. Jest autorem wielu prototypów map internetowych wykorzystywanych obecnie w sektorze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego m.in. przez Policję, Straż Pożarną i Urzędy Wojewódzkie. Od 2013 r. jest głównym koordynatorem danych przestrzennych w Fundacji WOŚP, odpowiadając za obsługę kartograficzną i wspieranie zarządzania bezpieczeństwem m.in. na festiwalu Pol’and’Rock. Poprzez współpracę z Polską Izbą Systemów Bezzałogowych od kilku lat promuje wiedzę wykorzystania danych z dronów w środowisku GIS. Członek zespołu realizującego pilotażowy, pierwszy w Polsce transport krwi dronem z Centrum Krwiodawstwa do Instytutu Kardiologii w Warszawie. W 2008 r. założył i został członkiem zarządu stowarzyszenia Śląska Inicjatywa Rowerowa. Członek stowarzyszenia Miasta dla rowerów. Prywatnie dumny tata kilkuletniego Oskara.

Książki autora