Autor

Jakubowski Andrzej

""

Adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN. Ukończył prawo oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z prawa obronił w 2011 r. w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. W latach 2012-2014 realizował projekt badawczy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „The Impact of Collective Cultural Rights on General International Law — Relocating the Third-Generation Human Rights”, zaś od sierpnia 2015 r. kieruje międzynarodowym konsorcjum badawczym trzyletniego projektu „The Right to Cultural Heritage — Its Protection and Enforcement through Cooperation in the European Union”, którego liderem jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i który jest współfinansowany przez Komisję Europejską. Andrzej Jakubowski jest m.in. autorem monografii pt. State Succession in Cultural Property (Oxford University Press, Oxford 2015), redaktorem książki Cultural Rights As Collective Rights — An International Law Perspective (Brill, Leiden— Boston 2016), współredaktorem (razem z Karoliną Wierczyńską) tomu Fragmentation vs. the Constitutionalisation of International Law A Practical Inquiry (Routledge, London—New York 2016) oraz redaktorem tematycznym nowego półrocznika prawniczego „Santander Art and Culture Law Review”.

Książki autora