Autor

Diller Rafał

""

Rafał Diller – ekspert Wydziału Ochrony i Poszukiwania Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych o kierunku zarządzanie w administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Kilkanaście lat zatrudniony w pionie kryminalnym, specjalizuje się w zagadnieniu poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz w zaginięciach. W latach 2004–2010 członek Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Poznaniu, zajmował się poszukiwaniem najniebezpieczniejszych przestępców woj. wielkopolskiego – zabójców, szefów i członków zorganizowanych grup przestępczych, handlarzy narkotyków oraz realizował sprawy uprowadzeń dla okupu oraz zaginięć, w których doszło do zabójstwa. Od 2010 r. nadzoruje poszukiwania osób ukrywających się oraz zaginięcia na terenie woj. wielkopolskiego. Bierze udział w realizacjach skomplikowanych spraw dotyczących poszukiwań i zaginięć. Uczestniczył m.in. w sprawie poszukiwań Kajetana Poznańskiego, Arkadiusza Ł. ps. Hoss, Ewy Tylman oraz Iwony Wieczorek. Nauczyciel stowarzyszony w Szkole Policji w Pile, gdzie prowadzi kurs specjalistyczny dla policjantów z zakresu poszukiwania osób zaginionych. Magdalena Grzyb – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katerze Kryminologii, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską pt. Kryminologiczne i prawnokarne aspekty przestępstw motywowanych kulturowo obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Université de Bordeaux. Specjalizuje się w badaniach relacji przemocy wobec kobiet, w tym kobietobójstwa oraz prostytucji.

Książki autora