Aktualności

MASKA 5cccc

Niebawem nastąpi reaktywacja Dextera, popularnego bohatera serialu kryminalnego pod tym samym tytułem z platformy Showtime. Po ośmiu latach przerwy producenci zdecydowali się na kontynuację serii, a właściwie dokręcenie 10-odcinkowego nowego zakończenia, ponieważ to ostatnie nie przypadło do serca fanom. Dexter, sympatyczny technik kryminalistyczny policji w Miami, a nocami seryjny zabójca innych zabójców, fascynuje nie tylko telewidzów, ale i naukowców. Jesienią Uniwersytet SWPS organizuje sesję naukową poświęconą temu bohaterowi i jego czynom w kontekście kryminalistycznym i społecznym. Nasze Wydawnictwo ma zaszczyt wydać publikację, będącą efektem naukowych dociekań zrealizowanych z inspiracji Dextera. 

Tytuł przygotowywanej publikacji brzmi: Oblicza Dextera. Dyskusja nad sprawstwem, winą i karą, książka ukaże się pod redakcją naukową dr J. Stojer-Polańskiej oraz dr P. M. Wiśniewskiej w serii “Przypadki kryminalne”.

Czego można się spodziewać w tej publikacji? Ujęcie fenomenu Dextera badane jest z różnych naukowych perspektyw, analizie poddane zostały aspekty prawne, społeczne, psychologiczne i kryminalistyczne.

– Przygotowywana jest interdyscyplinarna publikacja dotycząca  zagadnień związanych z przestępczością: zawiera teksty kryminologiczne dotyczące pytań, kim jest sprawca i co wpływa na przypisanie mu statusu przestępcy,  zawiera także analizy case study dotyczące spraw zaginięć i możliwości kryminalistyczne związane z wykryciem sprawcy, a także prace z zakresu ciemnej liczby przestępstw – podsumowuje dr Joanna Stojer-Polańska, red. nauk. publikacji.

Książka ukaże się na przełomie września i października 2021 roku, zostanie zaprezentowana podczas konferencji na Uniwersytecie SWPS https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/23612-ciemna-liczba-przestepstw-oblicza-dextera-czyli-dyskusja-nad-sprawstwem-wina-i-kara

Spis treści

Wprowadzenie

Rzecz o przemianie Dextera, psychopaty, w człowieka, Paulina M. Wiśniewska

I KIM JEST PRZESTĘPCA? UJĘCIE KRYMINALISTYCZNE, KRYMINOLOGICZNE, PRAWNOKARNE I SPOŁECZNE

 1. Czy „złe dzieciństwo” czyni sprawcę mniej winnym? Czy „dobre uczynki” sprawcy po zbrodni zmniejszają jej skutki? Analiza winy i kary na podstawie przypadków opiniowania sądowo-psychologicznego, Ewa Wach
 2. Kuratelą sądową w multirecydywę. Studium indywidualnego przypadku, Rafał Skręt
 3. Czy psychopatia ma swoją jasną stronę? Krzysztof Nowakowski
 4. Piękny i bestia – różne oblicza przestępcy, Grażyna Manjura-Niśkiewicz
 5. Zanim się ujawni: o biologicznych predyspozycjach do zachowań przestępczych, Wojciech Glac
 6. Czyny zabronione popełnione przez nieletnich sprawców a wina, Olga Kocaj

II POSZUKIWANIA ZAGINIONYCH OSÓB

 1. Tylko nie samobójstwo. Dlaczego tak trudno uwierzyć, że śmierć nie była zagadkowa? Aneta Bańkowska
 2. Podążanie oczami podejrzanego, podążanie oczami zaginionego w działaniach GSP RP, Maciej Rokus
 3. Zaginął „Prawdziwy Anioł”, Marcin Szewczak
 4. Dziennikarstwo śledcze a niewyjaśnione zbrodnie sprzed lat, Dawid Serafin

III CIEMNA LICZBA PRZESTĘPSTW – POZYCJA SPRAWCY I OFIARY

 1. Fałszywe oskarżenia o wykorzystanie seksualne jako jedna z form krzywdzenia dziecka. Analiza spraw kierowanych do Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz opis przypadku, Małgorzata Wojciechowska
 2. Nieletni w procesie karnym  – podejrzany/oskarżony czy także osoba wymagająca szczególnego traktowania z uwagi na wiek, Agnieszka Haś, Tomasz Rajtar,
 3. „Powołani by pomagać – trudności związane z psychologicznym opiniowaniem w sprawach dotyczących osób wykonujących zawody zaufania publicznego”, Tomasz Rajtar, Agnieszka Haś, Ewa Wach
 4. Ślady na duszy, Hanna Cichocka

Zamiast zakończenia – Zaklinanie rzeczywistości przez prawników. Perspektywa krakowskiego Archiwum X, B. Michalec, D. Piniewska-Róg, J. Stojer-Polańska

Ilustracje do tej pozycji przygotował artysta grafik, emerytowany rysownik policyjny, Dariusz Piekarski.

Oto roboczy projekt okładki: