Aktualności

zastepczy-blog

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) ogłasza się wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, stanowiący załącznik do komunikatu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Link: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf

POZIOM I – 80 punktów

Pobierz pełną listę – 1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54

wn