Aktualności

Przechwytywanie

Dziś /22.11.2021/ na Uniwersytecie SWPS odbywa się konferencja naukowa pod hasłem: Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą.

“– Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej woli”, czy też jest zapisane w genach? – stawia pytania dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk z Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Z tymi oraz innymi niezwykle ciekawymi kwestiami rozprawimy się podczas kolejnej edycji konferencji poświęconej ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdziemy wystąpienia dotyczące zaginięć, przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie, przestępczości seksualnej czy trudności z oceną zachowania człowieka pod kątem jego motywacji i przyczyn przestępczości.

Konferencja będzie stanowiła interdyscyplinarne forum do wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania ciemnej liczby przestępstw dla funkcjonariuszy organów ścigania, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, psychologów, naukowców i praktyków zajmujących się walką z przestępczością i pomocą dla ofiar przestępstw, studentów i osób zajmujących się profilaktyką przestępczości, a także jej zwalczaniem.”

Czytaj więcej: https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/konferencje-i-seminaria/23612-ciemna-liczba-przestepstw-oblicza-dextera-czyli-dyskusja-nad-sprawstwem-wina-i-kara

Zarazem zachęcamy do zainteresowania się publikacją będącą wynikiem współpracy uczestników konferencji naukowej:

https://wydawnictwo-silvarerum.eu/produkt/przypadki-kryminalne-oblicza-dextera-dyskusja-nad-sprawstwem-wina-kara/