Aktualności

_FUS8305

W dniu 19.05.2023 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu odbył się Dzień z Krajową Administracją Skarbową. Były prelekcje dotyczące walki z przestępczością ekonomiczną i przestępczością przeciwko zwierzętom, a na terenie Uczelni odbyły się pokazy pojazdów służbowych, a także pokaz psa ze specjalnością do wyszukiwania zapachu tytoniu. Pokaz umiejętności psa służbowego – biszkoptowej labradorki – odbył się na parkingu, gdzie pies przy przeszukaniu samochodu oznaczał zlokalizowanie zapachu tytoniu z ukrytych przedmiotów.

Prelekcje skłaniają do zastanowienia się nad tzw. zieloną kryminologią i działaniami sprawców, którzy handlują okazami CITES, przesyłają w paczkach zwierzęta czy też sprowadzają towary niebezpieczne.

Pierwszy wykład zatytułowany “Współczesna administracja skarbowa i celna jako nowoczesna instytucja” dotyczył wyzwań stojących przed KAS.

Wykład pt. „Zagraniczna paczka pełna kłopotów – Internetowe zakupy i ujawnienia niedozwolonych towarów” dotyczył towarów, których zamówienie jest sprzeczne z prawem, a niekoniecznie zamawiający ma tego świadomość. Prezentacja ilustrowana była zdjęciami zabezpieczonych towarów przez Służbę Celno-Skarbową.

„Zadania Służby Celno-Skarbowej w sferze bezpieczeństwa państwa” to temat dotyczący zwalczania przestępczości i szerokiej możliwości podejmowanych działań przez KAS.

Kolejny wykład dotyczył zalet KAS jako pracodawcy – „Izba Administracji Skarbowej w Katowicach atrakcyjnym pracodawcą podążającym za trendami”.

„Towary podrabiane i pirackie – jakie niosą zagrożenia?” – to wystąpienie skłaniało do refleksji nad społeczną akceptacją przestępstw ekonomicznych.

Tego dnia wystawiono też stoisko z przedmiotami zabezpieczonymi podczas działań KAS. Szczególnie ciekawe były zabezpieczone okazy CITES, czyli okazy wskazane w Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie 3 marca 1973 r.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania prelekcji o zwalczaniu szczególnego rodzaju przestępstw i oceny zachowania sprawców poprzez oglądanie zabezpieczonych przedmiotów – zarówno podróbek ubrań, torebek czy olejów samochodowych, jak i nielegalnie przewożonych skór zwierząt, piór ptaków czy zwierząt wypreparowanych.

Joanna Stojer-Polańska, dr kryminalistyki

Fot. Sebastian Fus FOTON

Polecamy książki z zakresu kryminalistyki autorstwa i współautorstwa dr J. Stojer-Polańskiej