Aktualności

Przechwytywanie

Nasze książki wzbogaciły zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.

Cieszymy się, że będą służyć kolejnym Czytelnikom!

Link:

https://katalogi.pbp.poznan.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__wydawca_Silva+Rerum&sort=byscore&view=1

Poniżej zdjęcia katalogu Biblioteki.

Dziękujemy p. Ewie Nawłoka /Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów/ za przekazanie nam tych informacji.